|   ซื้อจอ : 062 915 6241 , เช่าจอ : 062 915 6241
LED Indoor PH7.62 Untitled Document
Title Page
 เสปคขายจอ LED  ดูขนาดเพื่อเช่าจอ LED

LED SPEC

Untitled Document
LED OUTDOOR LED INDOOR LED CURTAIN LED MOBILE
หมายเหตุ หากต้องการสอบถามสเปค อื่น ๆ สอบถามได้ที่
For more spec please contact
ซื้อจอ : 062 915 6241
เช่าจอ : 062 915 6241
Feature LED Module LED Cabinet Screen Parameter LED Display
Cabinet Size (W x H) 975 mm. x 731 mm. x 185 mm. Module Qty 36 pcs
Cabinet Resolution (W x H) 128 dots x 96 dots Cabinet Pixel 12288
Weight 80 kg/pcs Area 0.922 (m2)
Average Power
Consumption/cabinet
690 w Standard Max
Consumption/cabinet
920 w
Untitled Document