|   ซื้อจอ : 099-164-2644 , เช่าจอ : 099-164-2644
LED Outdoor PH10 Untitled Document
Title Page
 เสปคขายจอ LED  ดูขนาดเพื่อเช่าจอ LED

LED SPEC

Untitled Document
LED OUTDOOR LED INDOOR LED CURTAIN LED MOBILE
หมายเหตุ หากต้องการสอบถามสเปค อื่น ๆ สอบถามได้ที่
For more spec please contact
ซื้อจอ : 099-164-2644
เช่าจอ : 099-164-2644
Feature LED Module LED Cabinet Screen Parameter LED Display
cabinet-10p


Cabinet Size (W x H) 960 mm. x 960 mm. x 185 mm. Module Qty 36 pcs
Cabinet Resolution (W x H) 96 dots x 96 dots Cabinet Pixel 3072
Weight 120 kg/pcs Area 0.922 (m2)
Average Power
Consumption/cabinet
690 w Standard Max
Consumption/cabinet
920 w
Untitled Document