|   ซื้อจอ : 099-164-2644 , เช่าจอ : 099-164-2644
LED Outdoor PH10 Untitled Document
Title Page
 เสปคขายจอ LED  ดูขนาดเพื่อเช่าจอ LED

LED SPEC

Untitled Document
LED OUTDOOR LED INDOOR LED CURTAIN LED MOBILE
หมายเหตุ หากต้องการสอบถามสเปค อื่น ๆ สอบถามได้ที่
For more spec please contact
ซื้อจอ : 099-164-2644
เช่าจอ : 099-164-2644
Feature LED Module LED Cabinet Screen Parameter LED Display
module-10p


Module Size (W x H) 160 mm. x 160 mm. Pixel Configuration 1R 1G 1B
Pixel Pitch 10 mm. Diving Method 1/4 duty
Resolution 16 dots x 16 dots Module Pixel 256 dots
Untitled Document