|   ซื้อจอ : 099-164-2644 , เช่าจอ : 099-164-2644
แสง สี เสียง

LIGHT AND SOUND TRUSS

ให้เช่าระบบ แสง สี เสียง ( Light and Sound System )

ให้บริการตั้งแต่ ให้เช่าเครื่องเสียงชุดเล็ก สำหรับงานออกบูธ จนถึงเช่าเครื่องเสียงชุดใหญ่ สำหรับงาน mini concert ด้วยอุปกรณ์เครื่องเสียงคุณภาพสูง ระบบไฟ แสง สี ให้เช่าแสงสีเสียง เช่าไฟ ไฟเวที อาทิเช่น ให้เช่าไฟ par 64 , City Color , Moving Head Follow Light , Strobe 1,500W , Strobe 3,000W , Metal Halight , Spotlight , ผ้าดำไฟดาว และ ให้เช่า effect ต่าง ๆ Dry Ice , Co2 , Fog Machine , Paper Shoot

Par 64 1000 W [CP60/CP61/CP62] 8 โคม
Par LED 36 3W [RGB] 12 โคม
Dimmer pack 4kw x 8ch 1 ตัว
Strobe 3000W 1 ตัว
Controller DMX New Sunny 1 ตัว
Smoke Machine 1500W 1 ตัว
Par 64 1000 W [CP60/CP61/CP62] 8 โคม
Par LED 36 3W [RGB] 12 โคม
Dimmer pack 4kw x 8ch 1 ตัว
Strobe 3000W 1 ตัว
Controller DMX Pearl 2010 1 ตัว
Smoke Machine 1500W 1 ตัว
Beam 230 2 ตัว
Par 64 1000 W [CP60/CP61/CP62] 16 โคม
Par LED 36 3W [RGB] 16 โคม
Dimmer pack 4kw x 8ch 2 ตัว
Strobe 3000W 2 ตัว
Controller DMX Pearl 2010 1 ตัว
Smoke Machine 1500W 1 ตัว
Beam 230 6 ตัว
Moving LED 2 ตัว
Par 64 1000 W [CP60/CP61/CP62] 16 โคม
Par LED 36 3W [RGB] 24 โคม
Dimmer pack 4kw x 8ch 2 ตัว
Strobe 3000W 2 ตัว
Controller DMX Pearl 2010 1 ตัว
Smoke Machine 1500W 1 ตัว
Beam 230 12 ตัว
Moving LED 6 ตัว
Follow Light 1 ตัว
Par 64 1000 W [CP60/CP61/CP62] 30 โคม
Par LED 36 3W [RGB] 40 โคม
Dimmer pack 4kw x 8ch 5 ตัว
Strobe 3000W 4 ตัว
Controller DMX Pearl 2010 1 ตัว
Smoke Machine 1500W 1 ตัว
Beam 230 24 ตัว
Moving LED 12 ตัว
Follow Light 2 ตัว
Par 64 1000 W [CP60/CP61/CP62] 30 โคม
Par LED 36 3W [RGB] 60 โคม
Dimmer pack 4kw x 8ch 6 ตัว
Strobe 3000W 4 ตัว
Controller DMX Pearl 2010 1 ตัว
Smoke Machine 1500W 1 ตัว
Beam 230 30 ตัว
Moving 575 10 ตัว
Follow Light 2 ตัว
Moving LED 16 ตัว
Untitled Document